Inne



      W naszym gimnazjum co roku mamy również bardzo dobrych lekkoatletów . Najlepsi z nich Piotr Erlich i Marcin Sendwicki byli medalistami Wojewódzkiej Gimnazjady Lekkoatletycznej .
: Główna
: Historia
: Patron
: Dyrekcja
: Grono
  pedagogiczne
: Kółka
  zainteresowań
: Jak nas znaleźć
: Uczniowie w
  klasach
: Nasza szkoła
: Tydzień kolorów
: Nadanie
  imienia szkole
: Inne
: Sekcja   Koszykówki
: Dzień sportu
: Bieg Sędziwoja z   Szubina
: Inne
: Wszystkie zdjęcia
: Zobacz księgę
: Wpisz się
Do jakiej szkoły
wybierasz sie po gimnazjum?

Liceum ogólnokształ.
Liceum profilowane
Technikum
Szkoła zawodowa
Jeszcze nie wiem