Historia szkoły

      Zamysł utworzenia nowej szkoły podstawowej w Szubinie powstał w 1978r. Dyrektorem gminnym szkół był wówczas pan Sylwester Wojtasik, który czynił starania, aby powstała ta oto szkoła. Działania pana Wojtasika wspierali:
p. Czesław Berka - z-ca kuratora oświaty i wychowania
oraz p. Zdzisław Dąbrowski - naczelnik miasta i gminy. Budowa szkoły trwała kilka lat - brakowało pieniędzy i materiałów budowlanych, ale w 1985r. - prace budowlane dobiegły końca. Szkoła ta powstała w miejscu internatu Technikum Ekonomicznego. Drzewa otaczające szkołę są pozostałością dawnego parku.

      Rok szkolny 1985/1986 był pierwszym rokiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Szubinie. Dyrektorem szkoły była wówczas p. Żaneta Skibińska. Kierowała kadrą pedagogiczną liczącą 25 osób i nadzorowała rozbudowę placówki.
Żaneta Skibińska pracuje nadal w naszym gronie.
Nauka rozpoczęła się w budynku głównym, gdzie mieściło się
15 izb lekcyjnych, sekretariat, pokój nauczycielski i biblioteka.
W 16 - tu oddziałach uczyło się 350 uczniów. Pod koniec 1987r. została oddana do użytku sala gimnastyczna z zapleczem,
a w 1988r. przybyły 3 nowe izby lekcyjne, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym oraz szatnia łącząca wszystkie części szkoły. Po zakończeniu budowy ogrodzono i utworzono boisko szkolne. Gromadzono pomoce naukowe i sprzęt sportowy.
W tym czasie przybywało dzieci, ich liczba wzrosła do 400, zwiększyła się ilość oddziałów. (kadra pedagogiczna liczyła 33 osoby)

      W 1990 roku dyrektorem szkoły został p. Stanisław Głowacki, który kierował szkołą 5 lat. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim i dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej (dalej: PGMiK) p. Mariuszem Makiełą rozpoczęto przygotowania do uroczystości nadania szkole sztandaru. Głównym fundatorem sztandaru było PGMiK w Szubinie.
9 IX 1991r. szkoła otrzymała sztandar. Na wniosek fundatorów wprowadzono do tradycji szkoły coroczne obchody Święta Szkoły. Stałym elementem tej uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów tejże szkoły.

      Od 1 IX 1990r. wprowadzono nauczanie języka angielskiego. We wrześniu 1993r. rozpoczęła się nauka drugiego języka zachodnioeuropejskiego - języka niemieckiego. W 1993r. powstał chór szkolny. Od 1994r. uczniowie klas VIII
korzystając z pracowni komputerowej szubińskiego liceum uczą się informatyki. W tym roku szkolnym pracowało również 5 grup informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych.
     W latach 1992-1995 w budynku SP nr 5 mieściło się liceum ogólnokształcące, które później przeniosło się do swojej nowej siedziby. Nasi uczniowie osiągali i osiągają wysokie lokaty na konkursach przedmiotowych, zdobywają laury na zawodach sportowych.

      Szkoła ta jest również miejscem pracy ponad 40 - tu nauczycieli. Niektórzy pracują w niej od początku, inni dopiero rozpoczynają swoją pedagogiczną karierę. Kilku nauczycieli odeszło na emeryturę.

      Od 1 IX 1999r. Szkoła Podstawowa nr 5 przekształciła się
w Publiczne Gimnazjum nr 1. W pierwszym roku liczyło 6 oddziałów, a następnie rozwijało się systematycznie. Dziś liczy 19 oddziałów. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Lidia Stasiak.

Drukuj temat
: Główna
: Historia
: Patron
: Dyrekcja
: Grono
  pedagogiczne
: Kółka
  zainteresowań
: Jak nas znaleźć
: Uczniowie w
  klasach
: Nasza szkoła
: Tydzień kolorów
: Nadanie
  imienia szkole
: Inne
: Sekcja   Koszykówki
: Dzień sportu
: Bieg Sędziwoja z   Szubina
: Inne
: Wszystkie zdjęcia
: Zobacz księgę
: Wpisz się
Do jakiej szkoły
wybierasz sie po gimnazjum?

Liceum ogólno-kształcące
Liceum profilowane
Technikum
Szkoła zawodowa
Jeszcze nie wiem