Bieg Sędziwoja z Szubina      Rok szkolny 2004/2005 był rokiem nadania imienia szkole . Z tej okazji został zorganizowany okolicznościowy Bieg Sędziwoja z Szubina. Na imprezę zostały zaproszone wszystkie szubińskie szkoły .
Bieg odbył się 13 maja 2005 r. , wzięło w nim udział ponad 120 osób podzielonych na kategorie wiekowe. Imprezę zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Szubinie : M .Sieradzka , Ż. Graba, D. Mazurek, i A. Adamczewski .
: Główna
: Historia
: Patron
: Dyrekcja
: Grono
  pedagogiczne
: Kółka
  zainteresowań
: Jak nas znaleźć
: Uczniowie w
  klasach
: Nasza szkoła
: Tydzień kolorów
: Nadanie
  imienia szkole
: Inne
: Sekcja   Koszykówki
: Dzień sportu
: Bieg Sędziwoja z   Szubina
: Inne
: Wszystkie zdjęcia
: Zobacz księgę
: Wpisz się
Do jakiej szkoły
wybierasz sie po gimnazjum?

Liceum ogólnokształ.
Liceum profilowane
Technikum
Szkoła zawodowa
Jeszcze nie wiem